Doelstelling


KaakpijnEde stelt zich als doel mensen met kaakklachten op een laagdrempelige manier te helpen. Door u snel en doelgericht te onderzoeken en te behandelen willen we voorkomen dat uw klachten chronisch worden. Maar ook wanneer er al sprake is van lang bestaande klachten kan KaakpijnEde u helpen bij het verminderen of het beter beheersbaar maken van de klachten.

Door heel goed naar u te luisteren en uw klachten vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken lukt het ons vaak om uw klachten goed te duiden. Enerzijds zullen we waar mogelijk de oorzaak behandelen anderzijds richten wij ons op de zaken die het herstel belemmeren.