Doelstelling


KaakpijnEde stelt zich als doel patiënten met complexe pijn en/of bewegingsstoornissen in het hoofd-/halsgebied multidisciplinair te onderzoeken en te behandelen. Door samen te werken vanuit verschillende invalshoeken zijn we in staat patiënten met kaakpijn Temporomandibulaire Disfuncties (TMD), hoofdpijn of aangezichtspijn te helpen.

Door patiënten snel en adequaat te onderzoeken en te behandelen willen we voorkomen dat klachten chronisch worden.

Wanneer er sprake is van chroniciteit kan KaakpijnEde een zinvolle bijdrage leveren bij het beheersbaar maken van de klachten.