Informatie voor patiënten


KaakpijnEde is er voor patiënten met problemen in het kauwstelsel zoals kaakpijn, aangezichtspijn, knappende of schurende kaakgewrichten, het niet goed bewegen van de kaak enzovoort. Kaakklachten gaan vaak vergezeld van hoofdpijn, oorpijn of nekpijn. Deze klachten worden tezamen Temporo Mandibulaire Disfuncties (TMD’s) genoemd. Het zijn klachten die veel voorkomen en ze kunnen vele oorzaken hebben. Patiënten hebben al vaak meerdere hulpverleners geraadpleegd zonder dat er een echte oplossing kon worden geboden.


Wat is TMD?

Doelstelling

Werkwijze 

Kosten