Kosten


Vergoeding tandarts-gnatholoog:

Volwassenen:  Kosten van onderzoek en behandeling door de tandarts-gnatholoog vallen onder de tandartskosten. Vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de aanvullende tandartsverzekering.

In bijzondere situaties kan de tandarts-gnatholoog, na het uitgebreide onderzoek, een machtiging aanvragen bij de ziektekostenverzekeraar voor vergoeding uit de basisverzekering.  De kosten tellen dan wel mee voor uw eigen risico.

Wanneer de machtigingsaanvraag door uw ziektekostenverzekeraar wordt afgewezen zullen de kosten bij u in rekening gebracht worden.

Tot 18 jaar: voor personen onder de 18 jaar geldt dat de onderzoek en behandeling vanuit de basisverzekering worden vergoed.


Vergoeding orofaciaal fysiotherapeut:

Volwassenen: voor vergoeding van de behandeling(en) gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere fysiotherapie. Normaal gesproken wordt de therapie betaald vanuit de aanvullende verzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het nodig dat een aanvullende verzekering is afgesloten bij de zorgverzekeraar.

Tot 18 jaar: Voor personen onder de 18 jaar geldt dat de therapie vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Chronische indicatie: in bijzondere situaties kan er sprake zijn van een ‘chronische indicatie’. Dit is onder andere na een operatieve ingreep of in het geval van een aangezichtsverlamming. Hierbij worden de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed; de hierna volgende behandelingen vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor een ‘chronische indicatie’ is wel een verwijzing noodzakelijk.