Kosten

Vergoeding orofaciaal fysiotherapeut:

Volwassenen: voor vergoeding van de behandeling(en) gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere fysiotherapie. Normaal gesproken wordt de therapie betaald vanuit de aanvullende verzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het nodig dat een aanvullende verzekering is afgesloten bij de zorgverzekeraar.

Tot 18 jaar: Voor personen onder de 18 jaar geldt dat de therapie vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Chronische indicatie: in bijzondere situaties kan er sprake zijn van een ‘chronische indicatie’. Dit is onder andere na een operatieve ingreep of in het geval van een aangezichtsverlamming. Hierbij worden de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed; de hierna volgende behandelingen vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor een ‘chronische indicatie’ is wel een verwijzing noodzakelijk.


Kosten en vergoeding tandarts

  • Voor volwassenen geldt: kosten van onderzoek en behandeling door de tandarts vallen onder de gewone tandartskosten, ook als u verwezen bent door uw tandarts of huisarts. Vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende tandartsverzekering.
  • Voor het consult bij de tandarts wordt veel tijd ingeruimd om het probleem secuur in kaart te brengen en met u te bespreken. Voor een eerste consult zal code G21 en vaak ook code X21 in rekening worden gebracht. Soms ook andere codes zoals X10 (kleine röntgenfoto) , A10 (proefverdoving) of C29 (gebitsmodellen). Kijk op allesoverhetgebit.nl voor de actuele tarieven.
  • De kosten van een behandeling zijn afhankelijk van het behandelplan en worden na het onderzoek met u besproken.
  • Alleen in bijzondere situaties waarbij eerdere behandelingen onvoldoende resultaat hebben gehad, kunt u doorverwezen worden naar een door de NVGPT-erkende Tandarts-Gnatholoog voor een verlengd onderzoek (G22).  Alleen dan kan een machtiging voor onderzoek en behandeling worden aangevraagd bij uw ziektekostenverzekeraar voor vergoeding uit de basisverzekering. De kosten tellen dan wel mee voor uw eigen risico. Wanneer de machtigingsaanvraag door uw ziektekostenverzekeraar onverhoopt wordt afgewezen, zullen de kosten alsnog bij u in rekening gebracht worden.
  • Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat de onderzoek en behandeling altijd vanuit de basisverzekering worden vergoed en geldt er geen eigen risico.