Werkwijze

 


KaakpijnEde werkt bij voorkeur op verwijzing van uw tandarts, huisarts, kaakchirurg, kno-arts of fysiotherapeut. Maar ook zonder verwijzing kunt u bij ons een consult aanvragen.

1. Verwijzing: uw arts of tandarts informeert u over de reden van verwijzing en u stuurt ons een verwijsbrief per mail of geeft u de verwijsbrief mee. Om afspraak te maken kunt u de contactformulier gebruiken, mailen naar info@kaakpijnede.nl of bellen naar 0318-651052

2. Na het maken van een afspraak sturen wij u een aantal vragenlijsten om in te vullen. Dit zijn een medische anamneselijst en een uitgebreide anamnese over uw klacht.

3. Het eerste consult vindt plaats bij de  orofaciaal fysiotherapeut en duurt 30 minuten. Het is vooral gericht op het verduidelijken van de hulpvraag en vaststellen van de zorgzwaarte. Indien mogelijk wordt er een werkdiagnose vastgesteld en het behandelplan met u besproken.


In meer complexe situaties zal een tweede consult worden gepland.


4. Dat tweede consult is gericht op het vaststellen van een diagnose. De anamnese wordt waar nodig verduidelijkt en er vindt een aanvullend klinisch en röntgenologisch onderzoek door tandarts van Everdingen plaats. Indien nodig kan, met uw instemming, een andere consultant worden geraadpleegd: denk aan een  tandarts-endodontoloog , een logopedist of psycholoog (beschikbaar binnen ons centrum).

5. Na diagnosestelling zal het behandelplan met u worden besproken.

6. Behandeling: bij de behandeling van pijn of disfunctie in het hoofd-, hals- en kaakregio tracht men in het algemeen de factoren te beïnvloeden, die de pijn of disfunctie veroorzaken en/of onderhouden. Hiertoe moet men, waar mogelijk, de oorzaak aanpakken of pijnmechanismen beïnvloeden. Daarnaast tracht men methoden en middelen toe te passen u in staat stelt met de (resterende) klachten om te gaan. De behandeling kan tandheelkundig of fysiotherapeutisch zijn maar het is belangrijk pijn op te vatten als een multidimensionaal verschijnsel, waarbij psychosociale factoren altijd aandacht verdienen.

7. Rapportage: we sturen de verwijzer bericht na de intake en na het afsluiten van de behandeling.