Werkwijze

 


1. Verwijzing: KaakpijnEde werkt bij voorkeur op verwijzing.  Wij vragen u daarom de patiënt te informeren over de reden van verwijzing en ons een verwijsbrief per post te sturen of aan de patiënt mee te geven. De verwijzing en/of aanvullende medische informatie kunt u ook mailen naar ons beveiligde zorgmail adres: 500063851@lms.lifeline.nl   Om dit te kunnen doen moet u wel een lid zijn van de Zorgmail.

2. Aanmelding: de patiënt kan zich vervolgens aanmelden via het contactformulier op de website, door te mailen naar info@kaakpijnede.nl of te bellen naar 0318-209421. Voor overleg kunt u dezelfde contactmogelijkheden gebruiken.

3. Na het maken van een afspraak sturen wij een aantal vragenlijsten aan de patiënt om in te vullen. Dit zijn een medische anamneselijst en een uitgebreide anamnese omtrent de klacht.

4. Het eerste consult duurt 30 minuten en is vooral gericht op het verduidelijken van de hulpvraag en vaststellen van de zorgzwaarte. Indien mogelijk wordt er een werkdiagnose vastgesteld en het behandelplan met uw patiënt besproken.

Deze intake wordt gedaan door de orofaciaal fysiotherapeut tenzij de verwijzer het anders heeft aangegeven


In meer complexe situaties zal een tweede consult worden gepland.


5. Dat tweede consult is gericht op het vaststellen van een diagnose. De anamnese wordt waar nodig verduidelijkt en er vindt een klinisch en röntgenologisch onderzoek plaats. Het onderzoek wordt gedaan door tandarts van Everdingen en de orofaciaal fysiotherapeut. Indien nodig zal, met instemming van de patiënt, een andere consultant worden geraadpleegd: denk aan een tandarts-endodontoloog , logopedist of psycholoog. (beschikbaar binnen ons centrum)

6. Diagnosestelling: de patiënt wordt in eerste instantie gescreend op aanwezigheid van ‘rode vlaggen’. Bij pijn is van belang vast te stellen of er sprake is van een acuut of chronisch probleem, of de pijn somatische of neuropathische basis heeft en of de ervaren pijn primair dan wel secundair (hyperalgesie, ‘referred pain’) is. Ook de mate van de disfunctie wordt vastgesteld en daarmee samenhangende beperking en participatie probleem. Na diagnosestelling zal het behandelplan aan uw patiënt worden voorgelegd.

7. Behandeling: bij de behandeling van pijn in het orofaciale gebied tracht men in het algemeen de factoren te beïnvloeden, die de pijn initiëren of verergeren. Hiertoe moet men, waar mogelijk, etiologische factoren elimineren, nociceptieve mechanismen ontregelen en adaptieve mechanismen ondersteunen. Daarnaast tracht men methoden en middelen toe te passen die de patiënt in staat stellen met de (resterende) klachten om te gaan. Het is belangrijk pijn op te vatten als een multidimensionaal verschijnsel, waarbij psychosociale factoren altijd aandacht verdienen.

 8. Rapportage: we sturen de verwijzer bericht na de intake en na het afsluiten van de behandeling.