Informatie voor de verwijzer

KaakpijnEde is het samenwerkingsverband tussen tandarts-gnatholoog Michiel van Everdingen, orofaciaal fysiotherapeut Sanjin Azabagic en integratief psychotherapeut Noor Kleiman van Oostrum. Samenwerking tussen deze disciplines is in Nederland geen uitzondering. Het is gebleken een effectieve werkvorm te zijn.

Wat is TMD?

Temporo Mandibulaire Dysfunctie (TMD) is een verzamelnaam voor stoornissen van het bewegingsapparaat van het kauwstelsel.

Indicaties Kaakpijnede

KaakpijnEde onderzoekt en behandelt bij voorkeur patiënten met complexe pijn en/of bewegingsstoornissen in het hoofd-/halsgebied. Klik op “Indicaties KaakpijnEde” voor een lijst van indicaties.

Werkwijze

KaakpijnEde werkt bij voorkeur op verwijzing. De patiënten worden tijdens het eerste consult altijd gezamenlijk gezien door de tandarts-gnatoloog en de orofaciaal fysiotherapeut. De uitgebreide beschrijving van de werkwijze staat beschreven onder het kopje ‘Werkwijze’.

Kosten

Voor de vergoeding gnathologie wordt een machtiging aangevraagd bij de verzekeraar. Voor vergoeding van de behandeling(en) orofaciale fysiotherapie gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere fysiotherapie.

lees meer…

Informatie voor patiënten

KaakpijnEde onderzoekt en behandelt klachten in het hoofd,- hals- en kaakgebied.

KaakpijnEde richt zich op klachten in het kauwstelsel zoals kaakpijn, aangezichtspijn, knappende of schurende kaakgewrichten, het niet goed bewegen van de kaak en andere klachten in het hoofd-, hals- en kaakgebied. Kaakklachten gaan vaak vergezeld met hoofdpijn, oorpijn, pijn aan de tanden en/of kiezen of nekpijn. Deze klachten worden tezamen Temporo Mandibulaire Disfuncties (TMD’s) genoemd. Het zijn klachten die veel voorkomen vele oorzaken kunnen hebben. Patiënten hebben al vaak meerdere hulpverleners geraadpleegd zonder dat er een echte oplossing kon worden geboden. Voor meer informatie zie het kopje 'informatie voor patiënten'.

Het team

Uploaded image

Michiel van Everdingen

Tandartsgnatholoog
Tandarts Michiel van Everdingen is een NVGPT-erkende tandarts-gnatholoog. De tandarts-gnatholoog houdt zich bezig met “moeilijke” pijnklachten zoals kaakpijn en aangezichtspijn.
Uploaded image

Sanjin Azabagic

Orofaciaal fysiotherapeut – Manueeltherapeut
Sanjin Azabagic is een NVOF-erkende orofaciaal fysiotherapeut. Dat is een specialist die u helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel.
Uploaded image

Noor Kleiman van Oostrum

Integratief psychotherapeut
Graag wil ik met mijn eigen ervaringen en kennis andere mensen helpen de kracht te ervaren en de persoonlijke groei te zien, opdat het leven weer mooi wordt en blijft.

Contact

voor informatie of aanmelding
Eikenlaan 13, 6711MA Ede
info@kaakpijnede.nl
0318-209421